Op dinsdagavond 18 april j.l. ontving Harmonie Orkest Zoetermeer 16 nieuwe muzikanten voor de kennismakingsavond van het Nieuw Talent Orkest Zoetermeer. Tijdens deze eerste avond kregen ze uitleg over de muziekinstrumenten en konden ze de instrumenten uitproberen. Een aantal nieuwe muzikanten wist al precies voor welk instrument ze kwamen, andere genoten van het uitproberen van de diverse mogelijkheden. Met ondersteuning van de muzikanten van Harmonie Orkest Zoetermeer kreeg iedereen de instrumenten ‘aan de praat’ en werd er geoefend op de eerste tonen.

Aan het einde van de eerste bijeenkomst ging iedereen met een instrument naar huis, klaar om te oefenen. In de meivakantie organiseerde het orkest nog twee extra oefensessies. Als je net een instrument leert bespelen, heb je meestal nog wel wat vragen. De muzikanten stonden weer klaar om iedereen te helpen met hun nieuwe hobby.

Op 9 mei was de eerste officiële repetitie. Om 18:15 uur druppelden de eerste muzikanten binnen en begonnen ze met het in elkaar zetten van hun instrument. Om 18:30 uur was de start. Dirigent Jurgen deelde de orkestmappen uit en werd er begonnen met de eerste oefening!

De orkestmappen

Vol enthousiasme werd er geoefend op de tonen en ritmes. Aan het einde van de eerste repetitie speelden alle 16 muzikanten, ondersteund door een buddy uit het harmonieorkest, hun eerste melodieën! Een succesvolle start van een nieuw orkest in Zoetermeer!