Home     Harmonie Orkest     Leerlingen Orkest     Play-In     Contact

Het Leerlingen Orkest

Hét leerlingen orkest van Zoetermeer!

Het leerlingen orkest van Harpe Davids heeft als doelstelling om met elkaar op een plezierige en gezellige manier muziek te maken. Zowel het harmonie orkest als het leerlingen orkest staan onder muzikale leiding van dirigent Jurgen van Groningen Schinkel. In het leerlingen orkest spelen muzikanten die nog niet zo lang een instrument bespelen. In het leerlingen orkest wordt gewerkt aan muzikale vaardigheden zoals samenspel, ritmiek, intonatie en klankkwaliteit. Bij voldoende kennis en ervaring kan een muzikant de overstap maken van het leerlingen orkest naar het harmonie orkest. We hebben altijd ruimte voor nieuwe leden! Jong en oud(er) is van harte welkom.

Muzikant leerlingen orkest Zoetermeer - Harpe Davids

Het leerlingen orkest heeft in basis dezelfde bezetting als het harmonie orkest. Houtblazers (klarinet, hobo, dwarsfuit, saxofoon, fagot, etc), koperblazers (trompet, trombone, hoorn, euphonium, bastuba, etc) en percussie (drums, percussie, pauken, mallets, etc.) kunnen meespelen in het leerlingen orkest. De leerlingen worden in het leerlingen orkest ondersteunt door enkele muzikanten uit het harmonie orkest.

 

Interesse?

Heb je interesse om mee te komen spelen? Neem dan contact met ons op: info@harmonieorkestzoetermeer.nl

Repetities

Het leerlingen orkest repeteert op dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De repetities worden gehouden in het verenigingsgebouw MusicDome. Het adres is v.d. Hagenstraat 22d, 2722 NT Zoetermeer, in het Van Tuyll-sportpark. De ingang is rechts naast het restaurant “Bijou”. Boven de deur hangt een bord “MusicDome”. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.