In het najaar houdt Harmonie Orkest Zoetermeer haar jaarlijkse Harmonie Ledenvergadering (HLV). Op deze vergadering bespreken de leden de plannen voor het komende jaar en worden nieuwe ideeën opgehaald. Tijdens deze vergadering werden diverse leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap en werden leden bedankt voor hun bijzondere inzet.